hrmarketing.cz

Krátkodobý a dlouhodobý HR marketing. Který z nich funguje a jak?

15. dubna, 2024

– hrmarketing.cz
– hrmarketing.cz

Když s HR marketingem začínáte, celkem pochopitelně se většinou orientujete na krátkodobé cíle. Potřebujete rychle vidět výsledek, a to se vám pomocí krátkodobých kampaní nejspíš podaří. Kde ale krátkodobý HR marketing naráží na své hranice a co naopak umí ten dlouhodobý?

Krátkodobé kampaně jsou skvělé pro jednorázové akce, jako je nábor nových zaměstnanců, zvýšení povědomí o aktuálním náboru nebo zvýšení návštěvnosti náborového webu. Řada lidí, kteří jsou připraveni reagovat, na tyto kampaně skutečně zareagují. Nástroj na řešení akutních problémů je to tedy zajímavý. Nedokáže se ale tématům věnovat do hloubky.

Pro jednoho klienta – lokálního hráče v oblasti potravinářství, jsme realizovali krátkodobou náborovou kampaň. Během chvíle jsme sehnali schopné pracovníky a pracovnice do výroby, na prodejnu i za volant pro rozvoz zboží. Klient byl spokojený, protože to pro něj byly poměrně obtížně obsaditelné pozice. Dál už spolupráci rozvíjet nechtěl. Po několika měsících zavolal, že chce kampaň zopakovat. A pak zase. A zase. Fluktuace byla obrovská, během roku vyměnil minimálně dvakrát všechny lidi ve firmě. Varovali jsme ho, že to je špatná strategie, a navrhovali systematičtější přístup, jinak budeme muset naši spolupráci ukončit. Bohužel jsme ho nepřesvědčili a klient ve své vlastní režii pokračoval v řetězení krátkodobých kampaní. Během následujícího roku se z něj stal zaměstnavatel, o kterém se ví, že tam nikdo nevydrží. Okolí ho vnímá jako přestupní stanici na dobu, než si najde jinou práci. Takový průšvih většinou jde napravit, ale je to běh na dlouhou trať.

Byl to jeden z příběhů, který mě zasáhl natolik, že jsem se rozhodl napsat o HR marketingu knihu.

HR marketing je totiž opravdu dobrý nástroj, ale je potřeba využívat ho rozumně. Dlouhodobá strategie je důležitá, pokud chcete, aby vám HR marketing běžel jako dobře namazaný stroj i v delších časových výhledech.

Nábor jako takový se pak stává spíš pasivní záležitostí. Zájemci sami aktivně sledují váš náborový web, a když se tam objeví nová pracovní pozice, hlásí se na ni. Stačí tedy v případě potřeby realizovat jen menší náborové kampaně, na které máte obvykle velké reakce.

Číst dále