hrmarketing.cz

Jak firma pozná, že dělá HR marketing správně?

2. května, 2024

– hrmarketing.cz
– hrmarketing.cz

Tuhle otázku dostávám stále častěji. A jsem rád, protože to znamená, že se firmy HR marketingu věnují a zajímají se o jeho výsledky.

Jedním z hlavních ukazatelů fungujícího HR marketingu je samozřejmě to, že se k vám kandidáti hlásí – ozývají se, zajímají se o vás a vaše volné pozice, přicházejí za vámi a chtějí u vás pracovat. A to v množství, které pokrývá alespoň přirozenou fluktuaci. V případě růstu vám tedy stačí jednorázové náborové kampaně, na které je zpravidla dostatečná odezva.

Nejde ale jen o kvantitu zájemců o práci, klíčová je jejich kvalitativní stránka – přitahujete takové zájemce o práci, které opravdu hledáte. Odpovídají vašim nárokům, mají požadované schopnosti a zkušenosti, ztotožňují se s hodnotami vaší firmy, jsou kompatibilní i po lidské stránce a zapadají do vašeho stávajícího pracovního týmu,.

Pokud se vrátím o krok zpět a podívám se na zájemce o práci, dalším důležitým ukazatelem fungujícího HR marketingu je skutečnost, že lidé vaši firmu znají. Rozsah a úroveň povědomí o firmě, jejích aktivitách, hodnotách nebo probíhajícím náboru nejlépe zjistíte pomocí průzkumu, který by měl předcházet tvorbě strategie a měl by být součástí pravidelného monitorování účinnosti HR marketingu.

Číst dále