hrmarketing.cz

Employer branding: co, proč, jak?

10. června, 2024

– hrmarketing.cz
– hrmarketing.cz

Employer branding je dlouhodobé budování značky zaměstnavatele, hledání a komunikace témat, směřování k dlouhodobě udržitelnému náboru.

Pro lepší představu se pojďme podívat na rozdíl mezi employer brandingem a klasickou náborovou kampaní. Klasická náborová kampaň sleduje zpravidla krátkodobé cíle, jako je nábor nových zaměstnanců, zvýšení povědomí o aktuálním náboru nebo zvýšení návštěvnosti náborového webu.

Employer branding ale pracuje s dlouhodobějšími tématy – nejčastější z nich jsou:

  • zvýšení povědomí o firmě jako zaměstnavateli,
  • komunikace firemního prostředí,
  • komunikace firemních hodnot,
  • prezentace produktů a služeb,
  • budování brandu firmy mezi potenciálními zaměstnanci,
  • práce s místními komunitami.

Employer branding můžeme vnímat také jako systematickou a dlouhodobou práci na tom, aby měl zaměstnavatel to správné místo v povědomí dané cílové skupiny v daném regionu. Aby dlouhodobě oslovoval takové zájemce o práci, kteří jsou pro něj zajímaví a perpektivní, kteří souzní s jeho hodnotami a prostředím. Tedy jednoduše s takovými lidmi, kteří jsou schopní a s velkou pravděpodobností by skvěle zapadli do firmy a s radostí a dobře dělali svou práci.

S pomocí kvalitního a efektivního employer brandingu zkrátka HR marketing šlape jako dobře namazaný stroj i v delších časových výhledech a samotný nábor nových lidí se stává spíše pasivní záležitostí. To může vypadat třeba tak, že zájemci aktivně sledují váš náborový web, a když se tam objeví nová pracovní pozice, hlásí svůj zájem. Vy pak realizujeme jen menší náborové kampaně, které obvykle získají velmi zajímavé reakce.

Číst dále